1989 Chevrolet V2500 Suburban Coolant Level Sensor

.